Documenten

Klokkenluiders

Klokkenluiders instrument

 

Handleiding klokkenluidersinstrument SD Whistle voor melders

Omwille van de Belgische klokkenluider-regelgeving, wensen we onze medewerkers die een melding willen indienen, digitaal te faciliteren.
Daarvoor is samengewerkt met SDWorx.

Gelieve deze link te gebruiken om een melding te maken: online meldkanaal OC De Beweging.

Indien je liever de melding telefonisch of persoonlijk overbrengt, kan je een afspraak maken door contact opnemen met:

 

Wie kan melden?

Iedereen die werkzaam is bij OC De Beweging of is geweest, of werkzaamheden heeft verricht voor OC De Beweging in welke hoedanigheid ook: werknemers, ex-werknemers, statutair personeel, zelfstandigen, leveranciers, consultants, aannemers, onderaannemers, sollicitanten, vrijwilligers, bezoldigde en niet-bezoldigde stagiairs, managers, leidinggevenden, bestuurders, …

 

Wat kan je melden?

Elke bezorgdheid over (mogelijke) inbreuken op het Europees Unierecht of nationaal recht, die gebaseerd is op informatie uit de werkomgeving, op volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en -conformiteit;
 • veiligheid van vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.

Klachtenprocedure

Kwaliteitshandboek en klachtenprocedure

Het kwaliteitshandboek beschrijft de dienstverlening van het OC De Beweging. De tekst richt zich hoofdzakelijk naar stafmedewerkers; zij volgen specifieke aspecten van de organisatie op. Voor cliënten en andere medewerkers is het een document dat bijdraagt tot transparantie in de werking.  Cliënten en hun netwerk kunnen op eenvoudige vraag het kwaliteitshandboek digitaal ontvangen, of specifieke thema’s ervan:

 • de opnameprocedure
 • het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstovereenkomst
 • het beëindigen van de ondersteuning
 • het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten
 • de vrijheidsbeperkende maatregelen
 • het organiseren van collectief overleg met cliënten.

In het kwaliteitshandboek vind je ook de klachtenprocedure .
Ben je ernstig ontevreden of heb je een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan doorgeven en wat wij ermee gaan doen. Je kan het onderstaande formulier invullen.