Individuele ondersteuning

OC De Beweging biedt individuele psychosociale ondersteuning aan de cliënt of zijn/haar netwerk. Je kan er voor kiezen om tot bij ons te komen voor individuele ondersteuning te Gijzenzele of Bottelare (ambulant) of wij komen naar jou toe (mobiel). Dat kan thuis zijn of op een andere locatie. Deze ondersteuning is helemaal gericht op zelfregie; we willen dat je zelf de touwtjes in handen neemt en staan klaar om je daar bij te helpen. Onze expertise bestaat erin om te detecteren wat jouw noden zijn en oplossingen aan te reiken om je sterker te maken.

Oproepbare permanentie

Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 uur kan je één begeleider telefonisch bereiken. Deze agogische medewerker staat je met raad en daad bij. Indien nodig komt hij of zij onmiddellijk tot bij jou (rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd).

Interesse? Vragen?

Contacteer Bram De Landsheere
mail of 09 210 01 90

POSITIEF

Ik kan me als zus van Chris maar ook voor Chris zelf geen betere begeleiding voorstellen. In de wekelijkse gesprekken op vrijdag met zijn vaste begeleider en zeker vertrouwenspersoon Johan worden alle zaken besproken die eventueel fout zijn gelopen, en de problemen die zich hebben voorgedaan worden onder de loep genomen. De zaken die positief werden bevonden worden in de verf gezet en daar trekt Chris zich erg aan op.

Daniella, zus van een cliënt

RESPECT

Ik verplaats mij in een elektrische rolwagen. Mijn partner Bart wordt sedert vele jaren ondersteund door Johan, begeleider van het mobiele team. Ik krijg sedert 2012 ondersteuning door Patrick van hetzelfde team uit OC De beweging. Ik woon met mijn partner sedert 2009 in een focus wonen project. Ik vind het mobiele team héél goed in de communicatie naar elkaar toe. De begeleiders weten van elkaar wat er hier gebeurt. Alles wordt heel snel aan elkaar doorgebriefd. Er is warmte van de begeleiding naar ons toe, we voelen aan dat het mobiele team ons graag ziet. We voelen ons gerespecteerd. We worden ook serieus genomen als persoon. Als er een spanningsveld is zal er altijd gezocht worden naar een oplossing. Het mobiele team zoekt samen met ons om er uit te geraken. Het gebeurt altijd op een constructieve, professionele en vriendschappelijke manier.

Katrien, cliënte mobiel team