Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - terug naar het nieuwe normaal

Beste ouders, verwanten, bewindvoerders,

 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen betreffende de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 virus.

Met deze maatregelen volgen wij de algemene richtlijnen van de nationale veiligheidsraad en de extra aanbevelingen vanuit het VAPH en het Vlaams Welzijnsverbond.

Tot op heden is bij geen enkele cliënt of medewerker van OC De Beweging een besmetting met het COVID-19 virus vastgesteld, wat mede het gevolg is van de inspanningen die we al met zijn allen geleverd hebben. Waarvoor dank!

Omdat de algemene besmettingscijfers echter blijven stijgen zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen opnieuw in te voeren vanaf woensdag 29/07/2020. Deze maatregelen zijn voorzien voor een periode van 4 weken (tot 26/08/2020).

 

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor medewerkers en bezoekers, dit zowel binnen als buiten de gebouwen van De Beweging.
  • Cliënten dagondersteuning adviseren wij uitdrukkelijk om ook een mondmasker te dragen tijdens de aanwezigheid in het dagcentrum.
  • Cliënten individuele ondersteuning adviseren wij uitdrukkelijk om ook een mondmasker te dragen tijdens het begeleidingsmoment met een begeleider van OC De Beweging.
  • Bezoek kan enkel op afspraak. Dit bezoek kan op de individuele kamer maar niet in gemeenschappelijke ruimtes. De registratieplicht blijft uiteraard van toepassing.

We hanteren hier de wettelijke richtlijn van een bubbel van maximum 5 personen.

Een afspraak maken kan op 09/210.01.90 of via hoofdbegeleiders@debeweging.broedersvanliefde.be

Bezoek is enkel mogelijk via de hoofdingang.

  • De inzet van occasionele vrijwilligers wordt voor deze periode stopgezet. Vaste vrijwilligers die meerdere dagdelen per week komen kan wel.
  • Bubbels worden strikt gescheiden gehouden. Dit wil zeggen dat cliënten vanuit het tehuis niet naar het dagcentrum kunnen.
  • Cliënten kunnen dagcentrum en begeleid werken niet combineren.
  • Cliënten kunnen individuele ondersteuning en begeleid werk niet combineren.
  • Er worden geen collectieve uitstappen gedaan. De dienst vrije tijd gaat zich exclusief richten op interne activiteiten voor onze cliënten.
  • Cliënten woon- of dagondersteuning die minimaal 2 opeenvolgende weken afwezig zijn, moeten getest worden op de mogelijke aanwezigheid van het Covid-19 virus en tot de uitslag bekend is in isolatie blijven. De test wordt thuis of in het tehuis te Gijzenzele afgenomen.

 

We beseffen ten volle dat dit niet voor iedereen evident is, maar willen jullie graag aanmoedigen vol te houden en de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Indien er vragen zijn omtrent deze maatregelen aarzel dan zeker niet om deze te stellen via info@debeweging.broedersvanliefde.be .

 

Met vriendelijke groeten en stay safe!

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties