Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - terug naar het nieuwe normaal

Beste ouders, verwanten, bewindvoerders

Vanaf 1 juli krijgen we vanuit het VAPH de mogelijkheid om onze werking in een nieuwe fase te brengen waarbij de basisprincipes van de Nationale Veiligheidsraad ook voor ons van toepassing zijn.

In principe kunnen alle activiteiten worden hernomen mits respect van een aantal voorwaarden. Het ‘nieuwe normaal’ dus, ook in onze sector.

Bedoeling is om nu in een stabielere situatie te komen, met een beleid dat langere tijd kan aangehouden worden. Indien de verspreiding van het Corona-virus opnieuw zou stijgen, dan zullen we uiteraard moeten terugschakelen.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de medewerking tijdens deze unieke periode.

Het basisuitgangspunt voor de terugkeer naar het nieuwe normaal is het respecteren van de sociale afstand en het dragen van een mondmasker door medewerkers, vrijwilligers en elke externe die in de gebouwen komt.

  • Terug naar huis en op weekend kan terug in de gewone frequentie.
  • Cliënten hebben recht op bezoek: bezoek kan buiten of binnen op de kamer, maar niet in de leefgroepsruimte. Bezoekers registeren zich in het aanwezigheidsregister, dragen een mondmasker en respecteren de sociale afstand. Begeleiders begeleiden het bezoek naar de kamer.
  • Cliënten kunnen terug boodschappen doen, naar de kapper gaan, naar de bank, naar de markt, op uitstap, bij de dokter, verenigingsleven, …
  • Uitstappen in de zomervakantie en op vakantie gaan is terug mogelijk.
  • In het dagcentrum wordt niet meer in bubbels gewerkt.
  • De combinatie met begeleid werken en een andere voorziening/dagcentrum is terug mogelijk.
  • De persoon die je brengt of afhaalt heeft toegang tot de gebouwen mits het respecteren van de sociale afstand en dragen van een mondmasker.
  • Cliënten uit Gijzenzele kunnen terug naar het dagcentrum. Er is geen aparte werking voor deze cliënten.
  • Mobiele ondersteuning aan huis en begeleiding op afstand blijft mogelijk.

We zijn uiteraard blij met deze nieuwe situatie, maar blijven waakzaam!

Christa Heyse

Algemeen Directeur

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties