Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus

OC De Beweging volgt de richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Onze medewerkers nemen hiervoor de gepaste hygiënemaatregelen en stellen alles in het werk om onze cliënten maximaal te beschermen.  In dit opzicht moeten verplaatsingen van de voorziening naar huis of omgekeerd zoveel mogelijk vermeden worden.

 

Wat betekent dit voor onze werking?

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen werd beslist om volgende maatregelen te nemen tot 3 april.

 

Dagcentrum te Bottelare

Het dagcentrum te Bottelare sluit de deuren.

 

Tehuis te Gijzenzele

  • Cliënten in het tehuis verblijven ofwel in het tehuis of worden thuis opgevangen.
  • Bezoek aan cliënten in het tehuis is verboden. Er kan telefonisch contact worden genomen via 09 210 01 90 om praktische zaken af te spreken en persoonlijke zaken aan cliënten te bezorgen.
  • Alle activiteiten, zowel interne als externe, worden geannuleerd.

 

Ondertussen bevelen wij iedereen aan om de voorzorgsmaatregelen van de overheid strikt op te volgen. We houden jullie op de hoogte.

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties