Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 09/09/2020

Beste ouders, verwanten, bewindvoerders,

Graag bezorgen we jou een update rond de actuele situatie met betrekking tot Covid-19. Algemeen blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Toch kan het aangewezen zijn om bijkomende maatregelen te nemen, zeker als er in de buurt of gemeente meerdere nieuwe infecties gedetecteerd worden. Dit betekent maatwerk, aangepast aan een analyse van het lokale risiconiveau.

De lokale overheid heeft volgende situaties bepaald:

 • Situatie 0: Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit.
 • Situatie 1: Binnen de gemeente zijn er enkel nog sporadisch nieuwe individuele besmettingen. Er zijn geen nieuwe uitbraken en clusters.
 • Situatie 2: Er zijn nieuwe uitbraken en clusters in de gemeente. Er is een lokaal richtinggevend kader.
 • Situatie 3: Er is een algemene verslechtering van de situatie. Het richtinggevend kader van situatie 2 geldt voor alle voorzieningen.

Momenteel bevinden we ons in situatie 1, waardoor onderstaande maatregelen van toepassing zijn, tenzij de lokale overheid andere maatregelen bepaalt.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de medewerking tijdens deze unieke periode.

 

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing vanaf 14 september behoudens andere beslissingen door de lokale overheid.

Richtlijnen voor het tehuis te Gijzenzele

 • Er is geen gescheiden leefgroepswerking
 • Bezoek is enkel mogelijk mits op voorhand gemaakte afspraak. Bezoek kan buiten of op de individuele kamer maar niet in de gemeenschappelijke ruimtes. Bezoekers moeten zich aanmelden aan de hoofdingang; de registratieplicht blijft uiteraard van toepassing. We hanteren hier de wettelijke richtlijn van een bubbel van maximum 5 personen. Een afspraak maken kan op 09/210 01 90 of via hoofdbegeleiders@debeweging.broedersvanliefde.be.
 • De weekendregeling blijft mogelijk.
 • Een gesprek met begeleiders is enkel mogelijk op afspraak.
 • Cliënten die minimaal 2 opeenvolgende weken afwezig waren, moeten getest worden op Covid-19 en tot het resultaat bekend is in isolatie blijven. De test wordt thuis of in het tehuis te Gijzenzele afgenomen.
 • Cliënten kunnen boodschappen doen, naar de kapper, …
 • Cliënten kunnen TERUG naar het dagcentrum gaan.
 • Cliënten kunnen terug naar hun werkplaats begeleid werken gaan.
 • Uitstappen kunnen plaatsvinden volgens de richtlijnen van het lokale bestuur en de federale regels.

Richtlijnen voor het dagcentrum te Bottelare

 • Cliënten kunnen naar het dagcentrum komen.
 • Cliënten uit Gijzenzele kunnen terug naar  het dagcentrum komen.
 • De combinatie met begeleid werken, een andere voorziening/dagcentrum is mogelijk.
 • Cliënten die minimaal 2 opeenvolgende weken afwezig waren, moeten getest worden op COVID-19 en tot het resultaat bekend is in thuisisolatie blijven.
 • De persoon die de cliënt brengt of afhaalt heeft toegang tot de gebouwen mits het respecteren van de sociale afstand en het dragen van een mondmasker.
 • Collectief vervoer is enkel mogelijk indien alle inzittenden een mondneusmasker dragen.

 Richtlijnen voor individuele ondersteuning

 • Cliënten kunnen naar het dagcentrum komen.
 • Cliënten kunnen individuele ondersteuning en begeleid werk

 Richtlijnen voor begeleid werken

 • Cliënten kunnen begeleid werken verderzetten.
 • Begeleid werken kan gecombineerd worden met dagondersteuning en individuele ondersteuning.

Vriendelijke groet

De directie.

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties