Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 14/12/2020

14/12/2020

Beste cliënt, ouders, verwanten, bewindvoerders.
De nationale COVID-cijfers dalen nog steeds maar minder snel. Dit vraagt onze aandacht en bijzondere inspanningen om de huidige maatregelen te blijven opvolgen en toepassen, om zo – uiteindelijk, hopelijk- het COVID-19 virus onder controle te krijgen.
In het licht van de feestdagen hebben we een aantal maatregelen aangepast.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met vrijdag 15 januari 2021.

Woonondersteuning (Tehuis):

 • Cliënten woonondersteuning kunnen pas naar huis na 14 dagen ononderbroken aanwezigheid in het tehuis en dit indien er

geen bijkomende risico’s zijn in de thuissituatie. Bij terugkomst in de woonondersteuning start terug een periode van 14 opeenvolgende kalenderdagen

aanwezigheid vooraleer er opnieuw naar huis kan gegaan worden.

Uitzondering FEESTDAGEN: cliënten kunnen zowel de kerstdagen als oudejaar en nieuwjaar met het gezin of knuffelcontact vieren.

Voorwaarden:

 • Beide feestperiodes kunnen enkel met dezelfde gezinscontext of met je knuffelcontact gevierd worden.
 • Er kunnen geen andere familieleden of anderen uitgenodigd worden.
 • Voor bezoek in de woonondersteuning volgen we de opgelegde regels voor de rust- en verzorgingstehuizen d.w.z.
 • 1 knuffelcontact en 1 andere kan op bezoek komen. Die ‘andere’ kan na 14 dagen gewisseld worden.
 • Knuffelcontact en ‘andere’ kunnen niet samen op bezoek komen
 • Bezoek dient en kan op voorhand nu ook via begeleiders aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden via 09/2100190 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 16u.
 • Bezoek belt aan de hoofdingang, wacht tot er wordt opengedaan en registreert zich. Uiteraard kan dit bezoek enkel op de eigen kamer.
 • Uitstappen zijn mogelijk. Begeleiders hebben een attest die ze kunnen voorleggen bij controle.
 • Individueel winkelen is mogelijk. 
 • Cliënten kunnen op elkaars kamer komen.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  Zo kan het tehuis en het dagcentrum niet gecombineerd worden.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.

Dagondersteuning (Dagcentrum):

 • Cliënten dagondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker, deze kunnen ook voorzien worden vanuit OC De Beweging.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
 • Het brengen en ophalen van cliënten dagondersteuning door het netwerk vindt buiten plaats.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  De combinatie van verschillende ondersteuningsvormen kan niet.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.
 • Enkel vaste vrijwilligers in de dagondersteuning zijn mogelijk.

Individuele ondersteuning (Beschermd Wonen):

 • Cliënten individuele ondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
  Een chirurgisch mondmasker kan indien noodzakelijk vanuit OC De Beweging voorzien worden.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.

Algemeen:

 • Collectief vervoer kan enkel mits inachtneming van de ‘Social Distancing’ regels (1,5 meter afstand) en met het dragen van een chirurgisch mondmasker.
 • Enkel studenten met  langlopende stages.
 • Vrijwilligers en studenten volgen dezelfde beschermingsmaatregelen als medewerkers.
 • Er wordt door onze medewerkers niet meer overschrijdend gewerkt, met andere woorden elke medewerker werkt maar in één ondersteuningsvorm.

We beseffen dat de impact van deze maatregelen niet altijd even evident is, maar zijn eveneens doordrongen van de noodzakelijkheid om deze te nemen.
Mocht u nog bijkomende vragen hebben aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,
De directie.

 

18/11/2020

Het gaat de goede kant uit met de cijfers inzake Covid-19. Toch blijven verscherpte waakzaamheid en extra maatregelen nog aangewezen om de epidemie in te dammen.

In samenspraak met het Covid-19 crisisteam en conform de algemeen geldende maatregelen, is er dan ook beslist om de maatregelen die we jullie communiceerden op 28/10/2020 en toen liepen voor de periode van 1 maand te verlengen tot en met 13 december 2020.

28/10/2020

Beste ouders, verwanten, bewindvoerders,
De steeds maar stijgende cijfers inzake het aantal corona besmettingen maakt dat we als zorgvoorziening de maatregelen moeten aanscherpen.

Onderstaande maatregelen zijn met onmiddellijke ingang en worden voor de looptijd van één maand (tot 28/11/2020) doorgevoerd.

Woonondersteuning (Tehuis):

 • Cliënten woonondersteuning kunnen pas naar huis na 14 dagen ononderbroken aanwezigheid in het tehuis en dit indien er geen bijkomende risico’s zijn in de thuissituatie. Bij terugkomst in de woonondersteuning start terug een periode van 14 opeenvolgende kalenderdagen aanwezigheid vooraleer er opnieuw naar huis kan gegaan worden.
 • Voor bezoek in de woonondersteuning volgen we de opgelegde regels voor de rust- en verzorgingstehuizen d.w.z. 1 knuffelcontact en 1 andere kan op bezoek komen. Die ‘andere’ kan na 14 dagen gewisseld worden.
 • Bezoek dient op voorhand via hoofdbegeleiding aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 16u.
  Telefonisch of via mail hoofdbegeleiders@debeweging.broedersvanliefde.be
 • Bezoek belt aan de hoofdingang, wacht tot er wordt opengedaan en registreert zich. Uiteraard kan dit bezoek enkel op de eigen kamer.
 • Er vinden geen uitstappen meer plaats.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  Zo kan het tehuis en het dagcentrum niet gecombineerd worden.
  Ook de combinatie met begeleid werk kan niet.

Dagondersteuning (Dagcentrum):

 • Cliënten dagondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker, deze kunnen ook voorzien worden vanuit OC De Beweging.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
 • Het brengen en ophalen van cliënten dagondersteuning door het netwerk vindt buiten plaats.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  De combinatie van verschillende ondersteuningsvormen kan niet.

Individuele ondersteuning (Beschermd Wonen):

 • Cliënten individuele ondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
  Een chirurgisch mondmasker kan indien noodzakelijk vanuit OC De Beweging voorzien worden.

Algemeen:

 • Collectief vervoer kan enkel mits inachtneming van de ‘Social Distancing’ regels (1,5 meter afstand) en met het dragen van een chirurgisch mondmasker.
 • De inzet van vrijwilligers wordt stopgezet – met uitzondering van langlopende stages.
 • Er wordt door onze medewerkers niet meer overschrijdend gewerkt, met andere woorden elke medewerker werkt maar in één ondersteuningsvorm.

We beseffen dat de impact van deze maatregelen niet altijd even evident is, maar zijn eveneens doordrongen van de noodzakelijkheid om deze te nemen.
Mocht u nog bijkomende vragen hebben aarzel dan zeker niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,
De directie.

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties