Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“Samen gaan voor een inclusieve maatschappij.  Mensen verbinden en een win-win creëren, is wat mij echt energie geeft!”

Mathieu, ortho

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 29/03/2021

Beste cliënt, ouders, verwanten, bewindvoerders,
Jammer genoeg is het nog te vroeg om tot versoepelingen betreffende de Corona-maatregelen over te gaan. Net als iedereen hopen dat de huidige Paaspauze een nieuwe stap in de goede richting is.
Net zoals de vlot verlopen vaccinatiecampagne van de cliënten en medewerkers woonondersteuning een belangrijke stap was. Voor hen kunnen we wel de volgende wijziging aankondigen:

 • De verplichting om tot een Covid-test over te gaan na een afwezigheid van meer dan 3 dagen valt weg vanaf het moment dat de vaccinatiecyclus voltooid is. Dit is dag 7 na de 2de dosis, m.a.w. vanaf 2 april moet er geen negatieve test meer voorgelegd worden om na een langere afwezigheid opnieuw van de woonondersteuning gebruik te maken.

Momenteel is het VAPH ook gestart met de uitrol van de vaccinatiecampagne voor cliënten dagondersteuning. We verwachten hier erg snel meer nieuws over. Nieuws dat we uiteraard direct gaan communiceren.

Met vriendelijke groet,
Bart Gosselin
Namens directie, beleidsteam en hoofdbegeleiding OC De Beweging.

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 12/02/2021

Beste cliënt, ouders, verwanten, bewindvoerders,
Ook tijdens deze winterprik blijft Covid-19 erg bepalend in wat kan en wat niet kan. De cijfers lijken te stagneren waaruit kan besloten worden dat de huidige maatregelen werken. De komende vaccinatiecampagne, waarover jullie deze week een afzonderlijke communicatie hebben ontvangen, is alvast een lichtpunt naar de toekomst toe.
Voorlopig is het echter nog te vroeg om de huidige maatregelen te versoepelen en is dan ook voor OC De Beweging in overleg met directie en het Covid-team besloten om de huidige COVID-richtlijnen te verlengen tot en met 2 april 2021.

De geldende maatregelen blijven dus van toepassing .

Voor cliënten Woonondersteuning is er echter één belangrijke wijziging:
de verplichte periode van 12 dagen ononderbroken aanwezigheid in het tehuis vervalt.

Onderstaande maatregel vervangt bovenstaande verplichting:
Indien een cliënt meer dan drie dagen afwezig is, moet de cliënt getest worden.
De cliënt wordt getest in de thuissituatie en als testresultaat negatief is, mag de cliënt naar OC De Beweging.
Bij een positief resultaat zal de cliënt voor 10 dagen in thuisisolatie gaan.

Door deze wijziging door te voeren wordt het voor iedereen eenvoudiger om van onze ondersteuning te genieten maar ook het evenwicht met de thuissituatie te kunnen behouden.
Intussen wil ik iedereen aanmoedigen om nog even vol te houden en hoop ik dat bij een volgende communicatie versoepelingen kunnen aangekondigd worden.

Met vriendelijke groet,
Bart Gosselin
Namens directie, beleidsteam en hoofdbegeleiding OC De Beweging.

Preventiemaatregelen Covid 19 – OC De Beweging

Woonondersteuning (Tehuis)

 • Wanneer een cliënt Woonondersteuning meer dan drie dagen afwezig is, moet de cliënt getest worden.
  De cliënt wordt getest in de thuissituatie en als testresultaat negatief is, mag de cliënt naar OC De Beweging.
  Bij een positief resultaat zal de cliënt voor 10 dagen in thuisisolatie gaan.
 • Voor bezoek in de woonondersteuning volgen we de opgelegde regels voor de rust- en verzorgingstehuizen d.w.z.
 • 1 knuffelcontact en 1 andere kan op bezoek komen. Die ‘andere’ kan na 14 dagen gewisseld worden.
 • Knuffelcontact en ‘andere’ kunnen niet samen op bezoek komen
 • Bezoek dient en kan op voorhand nu ook via begeleiders aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden via 09/2100190 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 16u.
 • Bezoek belt aan de hoofdingang, wacht tot er wordt opengedaan en registreert zich. Uiteraard kan dit bezoek enkel op de eigen kamer.
 • Uitstappen zijn mogelijk. Begeleiders hebben een attest die ze kunnen voorleggen bij controle.
 • Individueel winkelen is mogelijk.
 • Cliënten kunnen op elkaars kamer komen.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  Zo kan het tehuis en het dagcentrum niet gecombineerd worden.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.

Dagondersteuning (Dagcentrum)

 • Cliënten dagondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker, deze kunnen ook voorzien worden vanuit OC De Beweging.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
 • Het brengen en ophalen van cliënten dagondersteuning door het netwerk vindt buiten plaats.
 • Cliënten blijven in hun eigen ondersteuningsvorm.
  De combinatie van verschillende ondersteuningsvormen kan niet.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.
 • Enkel vaste vrijwilligers in de dagondersteuning zijn mogelijk.

Individuele ondersteuning (Beschermd Wonen)

 • Cliënten individuele ondersteuning dragen een chirurgisch mondmasker.
  Er wordt een uitzondering gemaakt voor cliënten waarbij dit medisch niet mogelijk is.
  Een chirurgisch mondmasker kan indien noodzakelijk vanuit OC De Beweging voorzien worden.
 • Combinatie met begeleid werk wordt door de jobcoach beoordeeld.

Algemeen

 • Collectief vervoer kan enkel mits inachtneming van de ‘Social Distancing’ regels (1,5 meter afstand) en met het dragen van een chirurgisch mondmasker.
 • Enkel studenten met  langlopende stages.
 • Vrijwilligers en studenten volgen dezelfde beschermingsmaatregelen als medewerkers.
 • Er wordt door onze medewerkers niet meer overschrijdend gewerkt, met andere woorden elke medewerker werkt maar in één ondersteuningsvorm.

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties