Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“Samen gaan voor een inclusieve maatschappij.  Mensen verbinden en een win-win creëren, is wat mij echt energie geeft!”

Mathieu, ortho

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 10/06/2021

Vanaf maandag 14 juni 2021 is er terug overschrijdende werking mogelijk voor cliënten woonondersteuning en dagondersteuning.

Berichtgeving inzake Corona-virus - update 21/05/2021

Beste cliënt, ouders, verwanten, bewindvoerders,
We naderen stilaan de zomervakantie 2021. Op dit moment zijn de coronacijfers zeer gunstig en kenen een dalende trend. Dit stemt ons hoopvol!

Het federaal overlegcomité heeft vorige week een breed versoepelingspakket voorgelegd, alsook een zomerplan. Uiteraard blijft de uitrol onderhevig aan de vaccinatiegraad en de bezetting van COVID-patiënten op intensieve zorg.
Toch mogen we beginnen dromen van mooie zomer 2021. En ondertussen blijven we de ontwikkelingen van de maatregelen vanuit de federale overheid en vanuit het VAPH en Onderwijs volgen.

Er zijn een aantal nieuwe zaken dat we willen meedelen met jullie:

We blijven nog steeds de gouden regels volgen

 • Hou afstand (minstens 1,5m)
 • Draag steeds een mondmasker, dit blijft nog een verplichting zowel binnen als buiten op onze campus
 • Iedere medewerker draagt dus ook op bureel, in de leefgroep, … die gedeeld wordt met andere medewerkers een mondmasker. Neem je fysiek deel aan een overleg, vergadering, vorming,…. dan draag je gedurende de hele tijd een mondmasker.
 • Pas goede handen- en nieshygiëne toe. Mocht je last hebben van huidirritatie door het gebruik van handalcohol: je kan ook je handen goed wassen met zeep en water
 • Verlucht regelmatig je werkruimte
 • Reinig dagelijks de high touch oppervlakken
 • Heb je symptomen, neem geen risico en ga naar je huisarts

Bezoek OC De Beweging (woonondersteuning Gijzenzele) – update 28 juni 2021
In het te huis in Gijzenzele is er een voldoende hoge vaccinatiegraad bij cliënten en medewerkers zodat er versoepelingen mogelijk zijn wat betreft bezoek.

 • Elk bezoek dient nog steeds geregistreerd en afgesproken te worden.
 • De bezoekrichtlijnen zijn gewijzigd, vanaf heden mag ieder cliënt 8 mensen binnen ontvangen.
 • Ieder bezoeker volgt de afspraken met betrekking tot mondmasker dragen, handenhygiëne en social distance.
 • Uitzondering – iedere cliënt mag 2 knuffelcontacten hebben:
  • Eigen gezinsbubbel + ander nauw contact.
  • Indien een cliënt geen gezinsbubbel heeft, mag hij of zij twee nauwe contacten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Bart Gosselin
Namens directie, beleidsteam en hoofdbegeleiding OC De Beweging.

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties