Wij ondersteunen volwassenen met een beperking
vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en
de maatschappij iets kunnen betekenen.

ONDERSTEUNEN

“De zorg voor mijn dochter is in de loop van de tijd toegenomen. De bijkomende psychische en fysische ondersteuning wordt door de begeleiders gegarandeerd.”

Peter, papa van een cliënt

VERBINDEN

“We leven allemaal samen in dezelfde wereld. Drempels verlagen en mensen samenbrengen is wat mij echt energie geeft.”

Roos, vrijwilligster

VERSTERKEN

“Als ik met een verhaal zit, kan ik hier praten met lotgenoten, begeleiders … mensen in wie ik vertrouwen heb.”

 

Pierre, cliënt NAH

Berichtgeving inzake Corona-virus - 19 mei 2020

Beste ouders, verwanten, bewindvoerders

Naar aanleiding van een nieuwe richtlijn vanuit het VAPH kan het bezoek aan cliënten dat sinds woensdag 6 mei mogelijk is, uitgebreid worden. Vanaf 25 mei wordt de maatregel aangepast tot maximaal 2 personen uit dezelfde contactbubbel. Bezoek is dus mogelijk door beide ouders of partner en kind of…

Wij stellen alles in het werk om dit bezoek in alle veiligheid en met respect voor de geldende Coronamaatregelen te laten verlopen. Om organisatorische redenen kunnen voorlopig geen bezoekmogelijkheden via raamcontacten, in de tuin of andere ruimtes doorgaan.

Het bezoek is beperkt tot één uur en kan enkel op afspraak in een hiervoor specifiek bestemde ruimte. Het bezoek kan aangevraagd worden via de hoofdbegeleider Dieter Waterloos en Katleen Baeyens. Bezoek is mogelijk van maandag tot vrijdag van 10u tot 11u45 en van 14u00 tot 16u30.  Uitzonderlijk kan dit ook op zaterdag of zondag van 14u00 tot 16u30

Bezoekers mét afspraak melden zich aan de hoofdingang.  Wij vragen elke bezoeker een verklaring te ondertekenen dat hij niet ziek is of geen symptomen vertoont van COVID-19-besmetting en akkoord gaat met de afspraken die het bezoek regelen.

Volgende extra beschermende maatregelen gelden bij het bezoek:

  • De bezoeker ontsmet bij aankomst de handen.
  • Mondmaskers voor bezoekers zijn verplicht en worden voorzien. Ook de begeleidende medewerker draagt een mondmasker.
  • In de bezoekersruimte moet sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.

Ondertussen zijn op woensdag 13 mei alle medewerkers en de 25 residentiële cliënten getest. We zijn blij want iedereen testte negatief; er werd dus geen enkele besmetting vastgesteld. Dit is het resultaat van de goede samenwerking, gezond verstand en veel geduld. Dank aan iedereen die ons helpt bij alle beschermingsmaatregelen, en aan hen die het verblijf in ons kot aangenaam maken,…

Christa Heyse

Algemeen Directeur

Hoezo de Beweging?

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis.

Ondersteuning bij wonen
Ondersteuning bij daginvulling
Individuele ondersteuning
Begeleid werken

Wist je dat we timmeren aan jullie toekomst?

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging met dit unieke woonproject mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke. Iedereen heeft immers recht op een eigen woonplek, en dat is niet altijd evident.

Lees meer

Ben je op zoek naar zorg?

Heb je vragen over jouw zorg? Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.

Contacteer ons

NIEUWS: INSCHRIJVINGEN PROJECT GROOT BEWIJK

Op de site van Groot Bewijk zijn al een aantal gebouwen afgewerkt. Andere worden nog opgestart of staan al in de stellingen. Als de planning kan gevolgd worden zullen de wooneenheden en het dagcentrum voor cliënten van OC De Beweging in het voorjaar 2022 worden opgeleverd. Vanaf dan kan je zelfstandig gaan wonen in een sociaal appartement en kan het dagcentrum zijn deuren openen voor de atelierwerking en ontmoetingsmomenten onder bewoners, bezoekers en sympathisanten.
Heb je interesse in een sociaal appartement? Schrijf je alvast in op de wachtlijst!
Meer info hierrond vind je bij onze partner SHM Denderstreek.

Meer informatie over Groot Bewijk

Onze locaties