Ondersteuning bij wonen

Cliënten die nood hebben aan intensieve ondersteuning kunnen in OC De Beweging voltijds of deeltijds wonen. Op onze locatie te Gijzenzele organiseren we een woonomgeving die op alle vlakken is aangepast. Samen met jou bekijken we hoe intens de ondersteuning is die je nodig hebt. We hebben oog voor jouw mogelijkheden en die van je netwerk. De ondersteuning is mogelijk voor algemene dagelijkse handelingen van je leven (ADL) én bij het organiseren en beleven van je vrije tijd.

Er is ook een mogelijkheid tot kortdurende woonondersteuning (logeren). Stel je vraag en we bekijken alle mogelijkheden.

OP LOCATIE GIJZENZELE IS ER MOMENTEEL GEEN VRIJE KAMER

Op onze locatie Gijzenzele is er momenteel geen vrije kamer.

Vragen? Contacteer Katrien Beerens

Interesse? Vragen?

Contacteer Katrien Beerens
mail of 09 210 01 90

DYNAMIEK

De dynamiek tussen de cliënten, het personeel en de directie is wat mij aanspreekt hier in De Beweging. Er heerst een aparte sfeer. Ik voel me zo vrij om alle vragen die in mij opkomen te stellen die mijn leven kunnen optimaliseren. We zien samen wel wat de uitkomst is. Niemand voelt zich hier beter dan de ander.

Nadia, cliënt

OC_De_Beweging_Oosterzele_open_communicatie

OPEN COMMUNICATIE

De overlegmomenten gaan op een serene manier door. Er is plaats voor open communicatie waarbij de cliënt centraal staat, maar ook voldoende aandacht voor de weg die ik als ouder moet afleggen. Op elke haalbare vraag om hulp komt er een antwoord. Zo had ik nog nooit het gevoel dat ik de zorg om Baptist alleen moet dragen.

Colette, mama van Baptiste