Ondersteuning bij wonen

Heb je nood aan intensieve woonondersteuning? Op onze locatie te Gijzenzele organiseren we een aangename woonomgeving die op alle vlakken is aangepast. Er is 24u op 24u ondersteuning. Samen met jou bekijken we welke ondersteuning je nodig hebt bij algemene dagelijkse handelingen van je leven (ADL), dagbesteding en het organiseren en beleven van je vrije tijd. We hebben oog voor jouw mogelijkheden en die van je netwerk.

 

Er is mogelijkheid tot voltijds of deeltijds wonen en – in beperkte mate – kortdurende woonondersteuning (logeren).

OP LOCATIE GIJZENZELE IS ER MOMENTEEL GEEN VRIJE KAMER

Vragen? Contacteer Katrien Beerens

Op locatie Groot Bewijk zijn we volop aan het bouwen

Meer info: Groot bewijk

Interesse? Vragen?

Contacteer Katrien Beerens
mail of 09 210 01 90

DYNAMIEK

De dynamiek tussen de cliënten, het personeel en de directie is wat mij aanspreekt hier in De Beweging. Er heerst een aparte sfeer. Ik voel me zo vrij om alle vragen die in mij opkomen te stellen die mijn leven kunnen optimaliseren. We zien samen wel wat de uitkomst is. Niemand voelt zich hier beter dan de ander.

Nadia, cliënt

OC_De_Beweging_Oosterzele_open_communicatie

OPEN COMMUNICATIE

De overlegmomenten gaan op een serene manier door. Er is plaats voor open communicatie waarbij de cliënt centraal staat, maar ook voldoende aandacht voor de weg die ik als ouder moet afleggen. Op elke haalbare vraag om hulp komt er een antwoord. Zo had ik nog nooit het gevoel dat ik de zorg om Baptist alleen moet dragen.

Colette, mama van Baptiste