Op locatie Gijzenzele is er momenteel geen vrije kamer

Vragen? Contacteer Katrien Beerens

Op locatie Groot Bewijk zijn we volop aan het bouwen

Meer info: Groot bewijk

Open plaatsen

Gaat het over ondersteuning bij wonen, dan nemen we je mee in onze werking in Gijzenzele of leggen we je uit waar we overal aan de slag zijn met het mobiele team. We vertellen je graag ook over onze nieuwe toekomst in Groot Bewijk.

Gaat het over dagondersteuning? Dan leiden we je rond in ons dagcentrum te Bottelare.

Met een persoonsvolgend budget kan je starten in alle ondersteuningsfuncties: we hebben fysieke ruimte om te verblijven, er staan mensen klaar om je aan huis te ondersteunen en er zijn opportuniteiten in ons dagcentrum.

Dat kan via 09/210 01 90 of info@debeweging.broedersvanliefde.be.

Mogen we jou welkom heten?

Woonondersteuning

Site Gijzenzele (Oosterzele)

Cliënten op zoek naar intensieve ondersteuning kunnen in OC De Beweging voltijds of deeltijds wonen. Op onze locatie te Gijzenzele organiseren we een woonomgeving die op alle vlakken is aangepast. Samen bekijken we waar, wanneer en hoe intens de ondersteuning is die je wenst. We hebben oog voor jouw mogelijkheden en die van je netwerk.
De ondersteuning is mogelijk voor algemene dagelijkse handelingen van je leven (ADL) én bij het organiseren en beleven van je vrije tijd.

Er is een 24-uurspermanentie met actieve nachtdienst voorzien.  Het permanentieteam biedt dagelijks ADL-ondersteuning. Er is een uitgebreid en divers team bestaande uit begeleiders, verzorgenden, verpleging, therapeuten (ergo, kine, logo) die op verschillende gebieden ondersteuning op maat kunnen bieden.  Elke kamer is voorzien van lavabo en mag naar persoonlijke voorkeur worden ingericht.  Badkamers en toiletten zijn gemeenschappelijk.

OC De Beweging is gespecialiseerd in de zorg voor neuro-motorische, musculaire en neurologische beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel en ASS.

In de toekomst verhuizen wij naar een nieuwe site in Scheldewindeke – Groot Bewijk.
De woon- en dagondersteuning die we vandaag bieden zetten we daar gewoon verder maar in een nieuw jasje!
Meer info via de pagina Groot Bewijk.

Dagondersteuning

Site Bottelare (Merelbeke)

Heb je nood aan invulling overdag dan kan je terecht op de site Bottelare.

Samen met jou gaan we op zoek gaan naar de activiteiten die het best bij je passen. Er zijn verschillende ruimtes waar je kan deelnemen aan gevarieerde
activiteiten of projecten. Je kan ook zelf of samen met je begeleider uitstappen organiseren in samenwerking met onze dienst vrije tijd. Evengoed kan het betekenen dat er met jou een individueel traject wordt gegaan waardoor je kan aansluiten bij een extern cursusaanbod, een vereniging waarin je je talenten kan tonen, of waar je op vaste dagen vrijwilligerswerk of begeleid werk kan doen.

OC De Beweging is gespecialiseerd in de zorg voor neuro-motorische, musculaire en neurologische beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel en ASS.

In de toekomst verhuizen wij naar een nieuwe site in Scheldewindeke – Groot Bewijk.
De dagondersteuning die we vandaag bieden zetten we daar gewoon verder maar in een nieuw jasje!
Meer info via de pagina Groot Bewijk.

Individuele ondersteuning

Regio Oosterzele, Merelbeke, Gent, Wetteren, Zottegem, …

Er staat een team van 10 mensen voor jou klaar om jou individueel te ondersteunen.  Of je komt naar onze dienst in Bottelare (ambulante begeleiding) of wij komen naar jou toe (mobiele begeleiding).
Onze ondersteuning is helemaal gericht op jouw zelfregie.  We willen dat je zelf de touwtjes in handen neemt en staan klaar om je daar bij te helpen.  Onze expertise bestaat erin om te detecteren wat jouw noden zijn en oplossingen aan te reiken om je sterker te maken.

OC De Beweging is gespecialiseerd in de zorg voor neuro-motorische, musculaire en neurologische beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel en ASS.

Begeleid werken

Regio Oosterzele, Merelbeke, Gent, Wetteren, Zottegem, …

We hebben ruimte om begeleid werken voor jou op te starten.  Het betekent dat je kan meewerken op een gewone werkpost, met begeleiding, in één of andere grote of kleine organisatie.
Onze jobcoach staat klaar om een toffe werkplek voor jou te zoeken.  Het werk is niet betaald en ontstaat meestal vanuit een interne motivatie waarbij zowel de begeleid werker als de werkpost vruchten plukt bij het geleverde werk. Onze jobcoach ondersteunt jou tot je de taak volledig zelfstandig kan uitvoeren.  Nadien blijven we vinger aan de pols houden.

OC De Beweging is gespecialiseerd in de zorg voor neuro-motorische, musculaire en neurologische beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel en ASS.

Heb je een vraag?

Contacteer Katrien Beerens, onze maatschappelijk werkster.
+32 09 210 01 90

OC De Beweging is gespecialiseerd in de zorg voor neuro-motorische, musculaire en neurologische beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel en ASS.

In de toekomst verhuizen wij naar een nieuwe site in Scheldewindeke – Groot Bewijk.
De ondersteuning die we vandaag bieden zetten we daar gewoon verder maar in een nieuw jasje!
Meer info via de pagina Groot Bewijk.