outreach_OC_De_Beweging

Outreach

Outreach is een vorm van kennisoverdracht waarbij men nabij de cliënt en zijn netwerk proactief op zoek gaat naar oplossingen. Via mobiele en ambulante outreach kan OC De Beweging zijn kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een beperking.

De expertise en ervaring die we doorheen de jaren hebben opgebouwd rond al dan niet aangeboren neuro-motorische beperkingen en autisme is waardevol voor onze partners en concullega’s.

Door samenwerking over de sectoren heen streven we naar meer geïntegreerde ondersteuning. Als erkende RTH-dienst kan OC De Beweging hier als bruggenbouwer fungeren en handicapspecifieke kennis overdragen.

Contacteer ons indien je een vraag hebt over outreach.