Over ons

Het Orthoagogisch Centrum De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hebben wij een uitgesproken expertise uitgebouwd in de ondersteuning van personen met een (neuro-)motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis. De organisatie maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde en vertegenwoordigt de volwassenenwerking van het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius te Gentbrugge.

De missie van de Broeders van Liefde

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. We gaan met iedereen op pad met een open geest. En aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid. We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen. Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie. Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren. Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

Meer info over de missie.

Wij willen volwassenen met een beperking ondersteunen door het beste in hen naar boven te halen. We geloven in verbinding als een essentieel element om zowel de cliënt, zijn begeleider én zijn netwerk te versterken. En de maatschappij te omarmen.

Historiek OC De Beweging

1983

Vanuit het KOC Sint-Gregorius te Gentbrugge ontstaat de nood aan daginvulling voor afgestudeerde jongeren. In een rijhuis met atelier te Gentbrugge kunnen vijf volwassenen met een motorische beperking tijdens de week overdag aan de slag.  

1988

Aankoop van het domein te Gijzenzele dat onmiddellijk plaats kan bieden aan vijftien cliënten. De Beweging wordt nu een onafhankelijk nursingtehuis binnen de Broeders van Liefde.

1994

Door de stijgende vraag naar opvang start een tweede leefgroep. Geleidelijk aan groeit De Beweging uit tot een thuis voor zowel personen met een aangeboren als met een niet-aangeboren motorische beperking.

1996

Met een nieuwe erkenning voor vijfentwintig mensen wordt het laatste onbenutte deel van het domein te Gijzenzele verbouwd. Het betekent de start van een derde leefgroep.

1999

Een nieuw dagcentrum te Bottelare voor 10 volwassenen met een motorische beperking vormt nu een tweede werkvorm.

2001

Het Dagcentrum breidt uit van 10 naar 19 plaatsen, waarvan 9 voorbehouden zijn voor personen met NAH. Wanneer drie deelnemers van het dagcentrum hun intrek nemen in een huis in de rij te Oosterzele is ook onze derde werkvorm, Beschermd Wonen, een feit.

2005

Beschermd Wonen blijft groeien en telt ondertussen vier groepswoningen waar ook personen met een auditieve beperking en autismespectrumstoornis terecht kunnen. Ook cliënten die alleen wonen worden nu ondersteund.

2009

De samenwerking tussen Tehuis en Dagcentrum komt stevig van de grond: in het Dagcentrum wordt het aanbod dagbesteding ook uitgewerkt voor cliënten van het Tehuis. Andersom biedt Gijzenzele verdere differentiatie in woonformules voor deelnemers van het dagcentrum.

2011

De dienst Begeleid Werken ziet het levenslicht en krijgt meteen volop wind in de zeilen. De dienst staat open voor cliënten van de drie werkvormen, maar richt zich ook naar nieuwe kandidaten.

2013

Oprichting van het netwerkpunt voor autisme ‘En pASSant’ te Ledeberg.

2016

Verhuis van het arbeidszorginitiatief ‘En pASSant’ naar Gijzenzele en verdere uitbouw van een semi-industrieel atelier.

2018

Strategische beslissing voor verhuis naar een nieuwbouwproject in Groot Bewijk te Oosterzele waar alle werkvormen in de toekomst gecentraliseerd zullen worden.