Dus stel je alvast de vraag waar en hoe je wilt wonen, welk werk je wilt doen en wat je wilt doen in je vrije tijd. En kom er met ons over praten.
We luisteren en gaan in dialoog. En eens we begrijpen wat je wilt, bewegen we hemel en aarde voor je.

Dit stukje uit ons manifesto is een continu proces.
We engageren ons om altijd bereikbaar en aanspreekbaar te zijn zodat we jou de beste diensten kunnen bieden.

Jouw kritische vragen zien wij als een kans om na te denken over onze dienstverlening en ze beter te maken.

Individuele inspraak

Iedereen ambassadeur

Elke medewerker van OC De Beweging engageert zich om ambassadeur van de organisatie te zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat iedereen op elk ogenblik aanspreekbaar is. Aarzel dus niet om je al dan niet kritische bedenkingen, ideeën of vragen aan hen te richten.

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken mocht je dit nodig vinden.

Jouw ambassadeur

Elke cliënt van De Beweging heeft een individuele begeleider (IB). Hij of zij is als het ware jouw persoonlijke expert, vertrouwenspersoon en belangenbehartiger. Dit in zowel praktische als agogische zaken.

Vaak is de IB je eerste gesprekspartner en dat vanzelfsprekend in de twee richtingen.

Jij bent de regisseur

Zelfregie is bij ons geen leeg begrip. Jij houdt de touwtjes in handen, jouw eigen keuzes zijn de richtinggevers van het pad dat je bewandelt.

Met de methodiek ‘Hooi op je vork’ hebben we een uitgelezen instrument ter beschikking dat geen enkel aspect van je leven uitsluit. De medewerkers van De Beweging zijn hierin getraind en kunnen jou hierbij ondersteunen.

Collectieve inspraak

Alle cliënten samen hebben ook een collectieve stem. We organiseren hiervoor verschillende vergaderingen. Sommige hebben een officieel, andere een meer informeel karakter.

  • De homevergadering: cliënten van de woonondersteuning bespreken kleine en grote vragen rechtstreeks met elkaar en met de begeleiding.
  • Het forum: hier kunnen de cliënten van de dagondersteuning terecht met identieke vragen.
  • De cliëntenraad: dit officieel overlegorgaan brengt cliënten en vertegenwoordigers van het cliëntennetwerk tweemaandelijks samen. Zij hebben zowel een signaal- als een adviesfunctie. Tijdens deze vergaderingen kunnen zij ook rechtstreeks in dialoog gaan met directie en stafleden van onze organisatie. Zo dragen zij bij tot een optimalisering van de werking van OC De Beweging.
    De huidige voorzitter is Nadia Belahrichi (cliënt) – mail.
    Carla Bracke is de coach vanuit OC De Beweging – mail.

Tevreden - ontevreden?

Ik heb een opmerking of ik ben ontevreden

In OC De Beweging streven we tevredenheid na, zowel van de cliënten die we rechtstreeks ondersteunen als van het ruimere netwerk. Die tevredenheid kan er enkel zijn als we ook jullie ontevredenheid kennen.

Je kan terecht bij elke medewerker van het team of de betrokken dienst. Vaak zal door naar elkaar te luisteren en door overleg op korte termijn een oplossing gevonden worden voor het probleem.

Ik heb een klacht

Een doorgegeven klacht biedt ons de mogelijkheid om de communicatie of samenwerking op elkaar af te stemmen en zo een gedeelde tevredenheid na te streven. Een klacht is een uitnodiging tot dialoog. Binnen de 30 dagen stellen we je een oplossing en/of een extra motivering van een beslissing voor. In die zin kan een klacht van een cliënt, netwerk en/of wettelijke vertegenwoordiger voor ons een opportuniteit zijn.

Wie een probleem wil melden kan hiervoor het online klachtenformulier invullen.

Katrien Beerens
Maatschappelijk assistent
mail

Vienna Van Herreweghe
Medewerkers en stagiairs
mail

Je kan ons ook contacteren via het algemeen nummer 09 210 01 90